Våra tjänster

TinAcon specialiserar sig på karriärutveckling och effektivisering inom skola och näringsliv samt individuell coachning av privatpersoner. Vi arbetar med ett urval av metoder och verktyg som hjälper er hitta motivation och drivkraft till förändring och att öka lönsamhet och effektivitet.

Med fokus på hälsa

Att investera i sin hälsa är A och O för ökat välbefinnande. Låt oss göra lite varje dag för att det ska passa in i våra liv. Om Aloe Vera finns det skrifter så långt tillbaka som 4000 år. TinAcon marknadsför och säljer Forevers högkvalitativa Aloe Vera produkter inom både hälsa, näring och skönhet. TinAcon rekryterar, utbildar och coachar även nya återförsäljare till framgång. www.myaloevera.se/star, www.flpmedia.com

Det Coachande Förhållningssättet, DCF

Det Coachande Förhållningssättet, DCF, är en kraftfull metod som kan användas i många olika sammanhang, bland annat av dig som chef, medarbetare, rektor, lärare eller förälder. Coaching är en kreativ process som bygger på att lyssna värderingsfritt, ställa öppna frågor och coacha klienten mot sina uppsatta mål. Utgångspunkten är att människor är kreativa och själva har de resurser de behöver. Genom att fokusera på det positiva så växer individen. www.icf.se

PulsAnalys

PulsAnalys är ett personlighetsverktyg som ger ökad förståelse för vad som driver och motiverar varje person. Verktyget ger medarbetare möjligheter att utvecklas i en roll och i en arbetsmiljö som passar. PulsAnalys är ett effektivt verktyg som kan användas av chefer och rektorer för att bl a rekrytera rätt medarbetare, skapa dynamiska team och underlätta medarbetarsamtal. Personen fyller i ett webbaserat frågeformulär och får därefter återkoppling av TinAcon i form av muntlig och skriftlig feedback. www.pulsanalys.se

Jobbcoaching

TinAcon är en av Arbetsförmedlingens utvalda jobbcoacher. Vi ger privatpersoner individuellt stöd och hjälp att snabbt hitta arbete. TinAcon tjänstedeklaration