Referenser

"Öppna frågor som inte var ledande ställdes på ett föredömligt sätt, mycket närvarande, jag kände förtroende för Cristina genom hennes stora engagemang och sin positiva framtoning, hon skapade snabbt kontakt och närhet per telefon, det har varit lärorikt att coachas av Cristina."
Eva Molin, författare, ledningskonsult och mentor åt chefer

"Tina har mycket bra frågeställningar som driver mina tankar vidare. Hon lyssnar, ser en helhet och bryter ner det i mindre delar vilket öppnar mina ögon. Tina är en fantastisk coach."
Åsa Miiro, lärare

"Ger mig kraft, är positiv, peppar mig att fortsätta. Rak i sitt sätt och att formulera frågor. Hon får mig att se problem ur en annan synvinkel, vilket gör att jag ibland inser att hindret inte är ett problem."
Susanne Andreasson, lärare

"Mycket proffsig, otroligt närvarande, hon hör även det jag inte säger och det känns helt fantastiskt, inger stort förtroende, har humor, Tina du har inspirerat mig."
Annica Wreile, Lytkens och Partners

"Tina du har skapat medvetenhet, du har kraftfulla frågor, du inger förtroende och närhet. Jag är glad över vårt samarbete så här långt och ser med stor tillförsikt fram emot kommande framsteg."
Hans Glaes, egen företagare, terapeut