Om oss

Hur arbetar TinAcon?

TinAcon arbetar enligt 7-stegsmodellen. Med hjälp av coaching sätter klienten själv upp sina mål och hur dessa ska uppnås. Nästa steg är att identifiera de möjligheter som finns. Därefter startar handlingsplanen som innehåller de steg som behöver tas på vägen mot målen.

Resultat

Coaching syftar till att klienten utvecklar och optimerar sin personliga och professionella potential. Resultat som klienten kan uppnå är t ex nytt jobb, ett nytt kliv i karriären, bättre samarbete på arbetsplatsen, högre lönsamhet i det egna företaget. Det kan också handla om att bli mer effektiv och se möjligheter, bättre hälsa och att hitta motivationen och drivkraften i den position klienten befinner sig i.

Cristina Jönsson

TinAcon drivs av Cristina Jönsson. Hon arbetar sedan 2008 som ICF Certifierad Coach med karriärutveckling inom skola och näringsliv, och får samtidigt människor att må bättre och öka sitt välbefinnande genom Aloe Vera och PulsAnalys. Hon är certifierad PulsAnalytiker och oberoende återförsäljare av Aloe Vera-produkter. Cristina Jönsson har en mångårig bakgrund som friskvårdskonsulent i Sverige och utomlands. Hon har även arbetat som behörig grundskolelärare i Stockholm under åtta år.